Grupputveckling


Under Grupputveckling jobbar vi med gemensamma upplevelser som stärker teamkänslan.

Vi utgår alltid från gruppens behov. Det gör alla våra uppdrag i grupputveckling unika. Det kan gälla grupper som snabbt vill komma igång på ett effektivt sätt eller grupper som behöver stimulera viljan till utveckling. Ofta lämnar vi konferenslokalen för en mer utmanande utomhusmiljö. Miljöer som ger starka upplevelser och som ökar förståelsen för hur enskilda beteenden kan utveckla en grupp att bli mer effektiv.

Hos oss är grupputveckling är ett resultat av gemensamma upplevelser, reflektioner och insikter. Resultatet blir en ökad lust till ett större ansvarstagande. Leading Lights handledare har lång erfarenhet av grupputveckling. Det är en garanti för att just din grupp får ett unikt upplägg och ett professionellt genomförande.

För att sätta igång tankarna har vi tagit fram tre program att utgå ifrån. De bygger på våra erfarenheter av gruppers naturliga steg mot ökad effektivitet.

Välkommen till utveckling!

     
 
Leading Lights, Sälenvägen 2, 780 67 Sälen | tel/fax 0280-206 06 | info@leadinglights.se | sitemap