Kursplan 2010/11


Kursen omfattar 150 timmar ledarskapsutbildning som fördelas på 22 dagar, under oktober - juni.

12 dagar genomförs ombord på en segelbåt, 9 dagar i kurslokal ute hos företagen som står bakom utbildningen och 1 dag på fjället.

Verktyget är en navigationskurs som leder fram till en skärgårdsskepparexamen.

Kursen inleds med 4 dagar segling i skärgården, som teambuilding och för miljökännedom. Därefter träffas gruppen 9 heldagar med ledarskapsutbildning och navigation. Kursen avslutas med 8 dagar ombord på segelbåt, där deltagarna tillämpar ledarskap i praktiken

Leading Lights, Sälenvägen 2, 780 67 Sälen | tel/fax 0280-206 06 | info@leadinglights.se | sitemap