Ledarskap för unga


Kursen är en ledarskapsutbildning för ungdomar i gymnasieålder. Den är inriktad på personlig utveckling för ökad självinsikt samt ökad förståelse för ledarskap och gruppers dynamik.

Utbildningens kärnvärden är:

  • Ungdomars utveckling
  • Kontakt mellan ungdomar och skola
  • Utveckling genom nya och konkreta utmaningar

Utbildningen är en arena för att stimulera kontakten mellan ungdomar, skola och näringsliv/organisationer. Bakom utbildningen finns ett lokalt nätverk där bl a näringsliv, skola, kommun, idrotts- och föreningsliv ingår.

Upplevelser - ansvar - utveckling
Kursen är praktisk och bygger på lärande genom egna upplevelser. Därför får deltagarna tillämpa ledarskap, lösa problem och uppgifter enskilt och tillsammans med andra.

Kursen präglas av starka upplevelser, exempelvis ombord på en segelbåt. Vi använder skarpa miljöer som ställer höga krav på deltagarens samarbetsförmåga, initiativförmåga, ansvarstagande och hänsynstagande.

Målet är att utveckla ansvarstagande för sig själv, gruppen och den gemensamma uppgiften.

Målsättning
Utbildningens mål är att ta tillvara på och utveckla ungdomars förmåga att leda och ta ansvar.

Exempel på utvecklingsmål:

  • Personlig utveckling och ökad självinsikt
  • Ökad förmåga att samarbeta effektivt
  • Ta ansvar för att planera och genomföra tilldelade uppgifter
  • Självständigt och i grupp lösa tilldelade uppgifter
  • Förstå sin roll, och vikten av denna, i ett större sammanhang
  • Kommunicera, informera och rapportera
Leading Lights, Sälenvägen 2, 780 67 Sälen | tel/fax 0280-206 06 | info@leadinglights.se | sitemap