Ledarskap och Självkännedom


LoS, Ledarskap o Självkännedom, handlar om att i sin ledarroll bättre förstå sig själv och andra. Det är en kurs för personlig ledarutveckling. Den bygger på ett antal frågeställningar om Dig själv, som kopplas till teorier och ger en grund för fortsatt utveckling i konkreta steg.

Målgrupp
Chefer och ledare på alla nivåer.

Tid
3 + 1 dag

Målsättningen med LoS är möjlighet till ökad självkännedom. Framförallt:
  • Egna starka och svaga sidor som person och ledare
  • Vilka värden som ligger bakom ens handlingar
  • Varför man valt att bli ledare/chef
  • Hur man förstår och kommunicerar med andra
 
 v  Datum  
  Enl förfrågan
Anmäl dig här
Leading Lights, Sälenvägen 2, 780 67 Sälen | tel/fax 0280-206 06 | info@leadinglights.se | sitemap