Ledningsgrupp

Ledningsgrupp - Teambuilding ur ett ledningsperspektiv

Dessa program syftar till att tydliggöra ledningsgruppens särskilda arbetssätt. Både inom gruppen och i organisationen. Gruppen får verktyg och metoder att använda i vardagen.

Väljer ni en ny miljö, är det en möjlighet till inspiration och långvarig effekt. Våra handledare har egna erfarenheter av ledningsarbete och av att dra nytta av olika miljöer. Det säkerställer hög kvalitet och effekt.

Kursutbud (klicka på länken och läs mer):

Nå målen snabbare 

Ledarskap och Affärsutveckling

 

Leading Lights, Sälenvägen 2, 780 67 Sälen | tel/fax 0280-206 06 | info@leadinglights.se | sitemap