Leading Lights


På Leading Lights jobbar vi med organisationsutveckling.

Vi har inriktat oss på grupp och ledare, där det handlar om att utveckla och stärka både individ och relationer. I grunden handlar det om att skapa förutsättningar för ökad effektivitet. Både genom ett tydligt ledarskap och genom gruppens medarbetarskap.

Det är gynnsamma förutsättningar för både lust och goda resultat.

Vi erbjuder ledarskapskurser med inriktning på personlig utveckling, långa insatser i grupputveckling för nya och befintliga grupper samt korta energigivande insatser, i samband med konferens.

Vi är specialicerade sedan många år att använda olika miljöer som verktyg. Bland annat i fjäll och skärgård. Vi väljer vackra och utvecklande miljöer i samråd med gruppen och en aktivitet som bidrar till att stärka syftet. Det vi är bra på är att koppla upplevelser och händelser till vardagen. Och vi har märkt att det är ett effektivt sätt att jobba på.

Vi är verksamma i hela landet med bas i Sälen.

 

Leading Lights, Sälenvägen 2, 780 67 Sälen | tel/fax 0280-206 06 | info@leadinglights.se | sitemap