Teambuilding


Teambuilding - för den nybildade gruppen 

Med teambuilding menar vi varje medvetet steg en grupp tar för att stärka teamet, lära känna varandra, tydliggöra gemensamma mål, roller, ansvar och samarbetsformer mm. Allt för ökad effektivitet och trivsel.

Teambuilding är lämpligt för den nybildade gruppen som snabbt ska komma igång och hitta effektiva samarbetsformer. Vi fokuserar att öka kännedomen om varandra och öka förståelsen för gruppens mål, uppgift och gruppmedlemmarnas roller och ansvar.

Våra handledare säkerställer att det sker på ett stimulerande sätt. Att välja rätt miljö är en väg till ökad effekt.

Innehåll

  • Lära känna
  • Gruppens mål
  • Riktlinjer för arbetet
  • Samarbete
  • Ansvar
  • Kommunikation
  • Gruppdynamik
  • Roller
  • Ledarskap/medarbetarskap
Leading Lights, Sälenvägen 2, 780 67 Sälen | tel/fax 0280-206 06 | info@leadinglights.se | sitemap