Teamutveckling


Teamutveckling - För den befintliga arbetsgruppen

Teamutveckling är teambuilding för befintliga grupper. Grupper där medlemmarna känner varandra och kanske har fått nya förutsättningar, växtvärk eller behöver en energi-kick.

Programmet är framtaget för att stimulera gruppens fortsatta utveckling, genom att tillföra ett antal verktyg, för användning i vardagen. Dess syfte är utveckla gruppens samarbete och effektivitet.

En väl vald väg är att använda en för gruppen ny miljö som verktyg. Våra handledare är vana att verka i olika miljöer. Det medför en dimension som kopplar upplevelser och beteenden med gruppens vardag, vilket kan ge längre effekt.

Innehåll:

  • Mål och vision
  • Värdegrund
  • Samverkan
  • Ansvar
  • Roller
  • Gruppdynamik
  • Kommunikation
  • Konflikthantering
  • Ledarskap/medarbetarskap
Leading Lights, Sälenvägen 2, 780 67 Sälen | tel/fax 0280-206 06 | info@leadinglights.se | sitemap