The Human Element


The Human Element bygger på Will Schultz FIRO-teori.

Seminarierna genomförs både som öppna seminarier och som organisationsknutna.

Tid
5 sammanhängande dagar

Utveckling
-
Seminariet ger möjlighet till utveckling på såväl det yrkesmässiga som det personliga planet:
- Vidgad och fördjupad självinsikt
- Ökad självacceptans, självtillit och självuppskattning
- Ökad insikt om hur relatione och verksamheter blir effektiva
- Ökad förmåga att vara en trovärdig chef och ledare
- Hitta nya vägar till arbetsglädje och personlig effektivitet

 

 
 v  Datum  
  Enl förfrågan
Anmäl dig här
Leading Lights, Sälenvägen 2, 780 67 Sälen | tel/fax 0280-206 06 | info@leadinglights.se | sitemap