Utveckling av Grupp och Ledare


UGL handlar om ledarskap i förhållande till grupper. Det är en kurs i ledarskap och gruppdynamik.

Under kursen får deltagarna själva uppleva hur en grupp utvecklas och bland annat öka förståelsen för hur individerna påverkar varandra och hur ledarskapet inverkar på gruppens utveckling och förmåga att lösa uppgifter. Efter kursen har detlagarna med sig modeller och verktyg att använda i vardagen.

Målgrupp
Chefer och medarbetare på alla nivåer.

Tid
5 dagar i internatform (mån-fre). 

Målsättningen under UGL är att ge deltagarna möjlighet att utveckla:

  • Förmågan att se och hantera konflikter.
  • Förmågan att kommunicera direkt och klart, bl a genom att ge och ta effektiv feedback.
  • Förmågan att hantera spänningar och motsättningar i grupper.
  • Förståelsen för behovet av olika ledarstilar.
  • Självinsikt genom ökad förståelse för hur jag påverkas av andra och andra påverkas av mig. v    Datum Ort
NYA TIDER KOMMER SNART!

Pris: Kurskostnad inkl logi o helpension (4 nätter): 22 600 kr ex moms

Anmäl dig här
Leading Lights, Sälenvägen 2, 780 67 Sälen | tel/fax 0280-206 06 | info@leadinglights.se | sitemap