Utvecklande Ledarskap


UL, Utvecklande Ledarskap, handlar om Din utveckling som utvecklande ledare och föredöme. Här får Du kartlägga och utforska din egen ledarskapsprofil och sedan utveckla ledarbeteenden som bidrar till utveckling av dig själv, dina medarbetare och din organisation.

Målgrupp
Chefer och ledare som vill utveckla sitt ledarskap, sin personal och sin organisation.

Tid
3 +1 +1 +1 dag

Målsättningen med UL är att ge Dig ökad:

  • kunskap om modellen för Utvecklande Ledarskap
  • personlig feedback om ditt ledarskap
  • ökad självinsikt
  • en personlig utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap
  • möjlighet att utvecklas som ledare med stöd av kursdeltagare och handledare
  • erfarenhetsutbyte med ledare från andra organisationer och företag
 
 v  Datum  
  Enl förfrågan
Anmäl dig här
Leading Lights, Sälenvägen 2, 780 67 Sälen | tel/fax 0280-206 06 | info@leadinglights.se | sitemap