Värdskap

Värdskap handlar om att få människor att känna sig välkomna. Att vara välkommen är att vara väntad, att bli sedd och bekräftad. Det gäller gäster, kunder, kollegor, vänner och många fler. Och till och med mig själv.

Det handlar om att skapa möten mellan människor. Möten med värde. Möten som innehåller service, bemötande, kvalitet och professionalism och sådant som får andra att vara sitt bästa.

Leading Lights, Sälenvägen 2, 780 67 Sälen | tel/fax 0280-206 06 | info@leadinglights.se | sitemap