Värdskapsambassadör

Värdskapsambassadör

En värdskapsambassadör bidrar till att hålla värdskapet levande. Genom att vara en förebild och uppmärksamma gott värdskap skapas engagemang och delaktighet. Under utbildningen blir man insprierad till att fortsätta utvecklinge av värdskap och bemötand, samt träffar andra värdskapsambassadörer. Ett väl utvecklat bemötande leder till goda relationer som ligger till grund för alla affärer.

Utbildning

"Värdskapsambassadör" är en heldags work-shop, som inspirerar och sätter ord på värdskap och bemötande. Den ger konkreta verktyg, tips och struktur för att ambassadörerna ska känna sig trygga att på ett enkelt sätt kunna inspirera det interna värdskapet.

Vem blir värdskapsambassadör?

Värdskapsambassadör blir den dom har förstått innebörden och de positiva effekter ett gott värdskap har, och som vill inspirera andra i sin omgivning. Deltagaren bör ha deltagit i någon värdskap- och/eller serviceutbildning tidigare.

Vad får man?

Dagen bygger på ett aktivt deltagande och utbyte mellan deltagarna. Man delar exempel och inspirerar varandra.

Dagen innehåller bland annat:

-Hur skapar vi ett vinnande värdskap?
- Strukturer och verktyg för värdskapssamtal?
- Reflektioner kring värdskap och bemötande
- Vad betyder värdskap och bemötande för mig? och för oss?
- Möjligheter med fortsatt fokus på värdskap och bemötande

 

Läs informationen i pdf-fil HÄR

Leading Lights, Sälenvägen 2, 780 67 Sälen | tel/fax 0280-206 06 | info@leadinglights.se | sitemap